alignleft

O klube

Horolezecký klub James Tatranská Polianka je dobrovoľným výberovým združením fyzických osôb s potrebnými odbornými, fyzickými a morálnymi predpokladmi. Je otvorenou, nezávislou a nepolitickou organizáciou. HK je športovým klubom, s príslušnosťou k športovej organizácii Slovenský horolezecký spolok JAMES.

Poslaním HK je združovať ľudí s aktívnym vzťahom k športu a pohybu v prírode, predovšetkým v horách a pozitívnym vzťahom ku kolektívu. Hlavným cieľom je spoločný výkon športových aktivít predovšetkým všetkých foriem horolezectva, tiež skialpinizmu, vysokohorskej turistiky, turistiky na lyžiach, horskej cyklistiky a cykloturistiky, paraglajdingu, jaskyniarstva a ostatných športových aktivít vo voľnej prírode.

HK tiež prevádzkuje vlastnú umelú lezeckú stenu v Tatranskej Štrbe, v ktorej vykonáva pre členov a priateľov HK tréningovú a metodickú činnosť.

Kontakt

HK JAMES Tatranská Polianka - OZ
Lúčna 1, 059 35 Batizovce
Email: polianka@nfo.sk
Web: polianka.nfo.sk

IČO: 00 619 965
DIČ: 2021202359
Číslo účtu:
SK33 8330 0000 0000 7157 7157

Zapísaný v registri občianskych združení MV SR, č.: VVS/1-900/90-3955.


DokumentyKlubová stienka

Otvorená v dňoch streda (16:00 - 20:00), piatok (16:00 - 18:00) a nedeľa (14:00 - 20:00).

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tatry panoráma

VEDENIE

Výbor HK 2020-2023

Predseda:
RNDr. Martin Mocik
Podpredseda:
RNDr. Marián Bobovčák
Kontrolór:
Ivana Franková
Metodik pre horolezectvo:
Mgr. Peter Köteleš
Metodik pre skialpinizmus:
Rudolf Knut
Člen:
Ing. Jiří Čepil


SPONZORI

alignleft

alignleft

alignleft

alignleft

alignleft

alignleft

alignleft

alignleft